Co powiedzieli inni...

Vinton Cerf
Science fiction nie pozostanie fikcją na długo. A na pewno nie w Internecie.
 
Bartłomiej Golka
Wydaje się także, że w badaniach nad nowymi mediami elektronicznymi w Polsce zbyt mało miejsca poświęca się Internetowi. To właśnie Internet i możliwość jego wielokierunkowego wykorzystania należy uznać za jeden z kluczowych sposobów włączania się społeczeństw w nurt społeczności informacyjnych.
 
Don Tapscott
Nie ma nic potężniejszego niż idea, której czas nadszedł.
 
Marilyn Manson
Internet jest polem kempingowym dla duszy.
 
Leszek Balcerowicz
Jakie nowe możliwości daje nam Internet? Przede wszystkim jest to niezwykle bogate źródło informacji, łatwo dostępne i tanie. Po drugie, Internet to bardzo szybki środek komunikacji, czyli wymiany tych informacji. Te dwie cechy powodują, że odległość przestaje być barierą w rozwoju stosunków międzyludzkich, w tym gospodarczych. Możliwe jest rozwiązanie określonego problemu przez zespół złożony z osób mieszkających w różnych miejscach na świecie.
 
Frederick Newell
Internet jest najważniejszym wynalazkiem dla marketera od czasu powstania poczty. To najważniejsza część rewolucji CRM.
 
Michael Dell
Lepsza od Internetu byłaby tylko telepatia.
 
Bill Clinton
Kiedy obejmowałem urząd prezydenta, jedynie eksperci od fizyki słyszeli o terminie World Wide Web. Teraz nawet mój kot ma swoją stronę.
 
Michaił Gorbaczow
Bez wątpienia Internet oferuje wiele możliwości. Pomaga rozwijać demokrację i sprawia, że ludzie są bardziej aktywni w tworzeniu decyzji bezpośrednio wpływających na ich życie.