Co powiedzieli inni...

Bartłomiej Golka
Wydaje się także, że w badaniach nad nowymi mediami elektronicznymi w Polsce zbyt mało miejsca poświęca się Internetowi. To właśnie Internet i możliwość jego wielokierunkowego wykorzystania należy uznać za jeden z kluczowych sposobów włączania się społeczeństw w nurt społeczności informacyjnych.