Co powiedzieli inni...

Vinton Cerf
Science fiction nie pozostanie fikcją na długo. A na pewno nie w Internecie.